Hva er skatt på casino?

For oss som bor i vestlige land som Norge, er skatten på vanlige lønnsinntekter noe av det vi ikke kan komme bort fra. De aller fleste i Norges land som jobber fulltid skatter 28 prosent eller mer av lønnen sin, avhengig av hva de tjener. Dessverre er saken nå sånn at alle som gambler på casino risikerer å måtte punge ut med finansskatt på casino-gevinstene sine, slik de med ikke-arbeidsrelaterte fortjenester, som for eksempel aksjegevinster eller renteinntekter, også må. Heldigvis er det sånn at alle gevinster som ligger på under 10 000 kroner ikke inngår i denne regelen.

Gevinsten du vinner på nettcasino avgjør hvor mye du skal skatte av den store eller lille premien som du har vært så heldig å vinne. Som medlem på nettcasino betaler du gjerne for å spille i en poker-turnering eller på en spilleautomat. Spilleinnsatsen din, det du satset av egne penger da du vant mye penger, skal trekkes fra premiebeløpet før skatteberegning. Du skal dessuten bare betale skatt om dette beløpet overstiger grensen på 10 000 kroner. For å unngå styr og vesen med skattevesenet er det viktig å holde rede på enkeltgevinster og dokumentere at det kanskje er for det meste småpremier du har vunnet.

Skatt på casino, når unngår du dette?

I dagens moderne samfunn er Norge underlagt en rekke lover og regler som hører til bestemmelser under EU og EØS-avtalen. Siden EØS styrer alt som har med samhandel og økonomi i disse landene, må Norge rette seg etter de lover og regler som EØS har satt opp for landene som inngår i unionssamarbeidet. Heldigvis er det sånn at i mange av landene i EØS blir du fritatt for beskatning på casino-gevinster, og da gjelder den samme regelen i Norge. Kan du dokumentere at du vant på et casino hjemmehørende i et EØS-land, skal du ikke beskattes i Norge heller.

Skatt på casino og din plikt å opplyse om gevinsten

Alle som bor og jobber i Norge er pliktig til å oppgi på selvangivelsen sin nøyaktig hvor mye de har vunnet i større gevinster på nettcasino. Når årets selvangivelse sendes ut og du ikke svarer eller gjør endringer selv, regnes det som at du aksepterer foreløpig beregning fra kemneren om hva de tror du har tjent og hatt av inntekter siste året. Disse tallene tar ikke med dine premier på casinoer, om du ikke opplyser om det selv. Fører du gevinsten din fra casino til din norske bankkonto, vil banken din automatisk opplyse til Staten (valutaregisteret) om hva du har mottatt, fra hvem og når fra utlandet.

Skatt på casino for selvstendig næringsdrivende

For personer som driver gambling som egen bedrift og som allerede har registrert seg i Brønnøysundregisteret, vil andre regler gjelde for dem når det kommer til skatt på gevinster. Har du mange ansatte i bedriften som regelmessig spiller nettcasino som en del av jobben sin, så skal bedriften levere inn en egen oppgave til staten der du opplyser hvor mye du totalt sett har vunnet og hva som har vært satset og tapt underveis. Regelen er at denne typen gevinster blir sett på som en tilfeldig inntekt som bedriften innkasserer og selve grensen på hva du skal betale skatt på vil være høyere.

Skatt på casino og flere fradrag som selvstendig næringsdrivende

Hvis du gambler mye og bruker relativt mange timer hver uke på pengespill, kan skattemyndighetene hevde du gjør dette som ren næringsvirksomhet. Du blir kort og godt regnet som profesjonell spiller – en gambler som kan leve av spillingen alene. Da skal alle gevinster beregnes som inntekt, også de under 10 000 kroner. Men da får du plutselig også fradrag fra alle gangene du taper penger. Du kan også trekke fra alle utenlandsreiser, fly og hotellutgifter for å spille på landbaserte casinoer verden rundt. Hvis du går og spiller minst én gang hver gang du drar på ferie, vil alle ferieutgiftene dine gå til fratrekk på inntekt til beskatning.

Det høres kanskje morsomt ut å være regnet som profesjonell gambler og få skatten redusert med alle utgifter fra ferieturer i utlandet. Ulempen er at en slik form for næringsvirksomhet krever enormt med selvdisiplin og nøyaktighet. Du må ta vare på alle bilag, følge telling med alle pengespillene dine og føre opp hver eneste euro og dollar inn og ut av spillekontoene dine. Kanskje du må stresse med å skaffe underlagsdokumentasjon for alt, hyre inn en egen regnskapsfører og betale for å få hjelp til å sette alt opp. Gjør du ikke dette, risikerer du en kraftig baksmell og skjønnsligning i stedet.

Oppsummering

Som en kort og god oppsummering kan vi si at det finnes mange lover og regler som casinospillere på nettet skal forholde seg til, fordi vi i Norge er underlagt lover og regler i EØS-avtalen, i tillegg til egne skatteregler som også innbefatter skatt på gevinster. Hovedregelen er at alt som overstiger 10 000 kroner skal beskattes etter at du har trukket fra innsatsen den gangen du vant på et nettcasino. Spiller du så mye og ofte at du kan regnes som selvstendig næringsdrivende, kan du få skrevet av mer på skatten, men her krever staten større innsyn og vil også ha skatt på smågevinstene dine.